Дечанске хрисовуље прилагођене савременом писму

Радован Дамјановић – Руска властелинства по Србији – снимак
3 април, 2018

Ма професор Горана Николић, председник ,,Српског књижевног клуба” из Бањалуке, са својим стручним сарадницима, завршила је  прилагођавање Дечанских хрисовуља савременом писму.

Comments are closed.