МОЈ ЈЕЗИКО нама

C рпски књижевни клуб је удружење грађана које се бави обједињавањем радова свих за српско име, науку, културу и језик заинтересованих ствараоца. Кроз остваривање својих циљева и задатака ствара прилику за целовитији преглед достигнућа српског народа у различитим наукама.

Од најстаријих времена до садашњег тренутка.Кроз издавачку делатност пружаће на увид како дела савремених аутора, тако и дела која смо као народ препустили забораву.


,,Српски књижевни" клуб основан је 15. фебруара 7525. године, или по новом календару 2017. у Бањој Луци, са циљем да РАДИ на очувању српског језика и писма, на ширењу српске књижевне и научне мисли, на враћању у живот старе српске књижевности која је под утицајима вековних српских неријатеља одстрањена од увида српске јавности..