Освјеживач простора – Жељко Галоња

Вечни календар – Захарија Стефановић Орфелин
8 октобар, 2017
Научно-културни часопис – Култура Српске
9 октобар, 2017

Нови роман Жељка Галоње

,,Освјеживач простора” је роман у којем се аутор поиграва, кроз разне ситуације и ликове, гњилошћу времена у којем живи; и нус производом неугодним мирисима. Тај имагинарни хемијски препарат о којем, зарад истине, сања рашчињени полицијски пуковник у стварности не постоји. Све је илузија, измаглица којом је људско биће ускраћено да озбиљније сагледава бистрине света у коме битише и кроз наметнуте ситуације и искушења дође до основне истине. На све то аутор још комуницира и са сферама које се не виде ,,невином голотињом ока”, а итекако су присутне. Још ако су дешавања на простору Босне и Херцеговине, а јесу, те изнијансирана прошлим идеолошким системом, онда је слика потпуно дисхармонична, односно џезерски испричана.”
Горана Николић

Књигу можете наручити на број телефона: +387 (0) 65/645-230

Цена: 16 КМ

CIP –  Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука
ГАЛОЊА, Жељко, 1968-
Освјеживач простора / Жељко Галоња.
Бања Лука : Српски књижевни клуб, 2017
(Бања Лука : Графопапир). – 189 стр. ; 21 cm
ISBN 978-99976-714-1-7
COBISS.RS-ID 6773784

Comments are closed.