Вечни календар – Захарија Стефановић Орфелин

Промоција новог романа књижевника Жељка Галоње ,,Освјеживач простора” и првог броја научно-културног часописа ,,Култура Српске”.
6 октобар, 2017
Освјеживач простора – Жељко Галоња
8 октобар, 2017

,,Вечни календар” Захарије Стефановића Орфелина штампан у Бечу 1783. године, сада је прилагођен савременом језику после више од два века!

Књигу можете наручити на број телефона:+387 (0) 65/645-230

Цена: 49 КМ

CIP –  Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука
ОРФЕЛИН, Захарија Стефановић, 1726-1785
Вечни календар / Захарија Стефановић Орфелин ; [превод Горана Николић].
Бања Лука : Српски књижевни клуб, 2017
(Бања Лука : Графопапир). – 233 стр. : илустр. ; 21 cm
На насл. стр.: У Бечу 1783., у Бањој Луци 2017.
ISBN 978-99976-714-0-0
COBISS.RS-ID 6711320

 

Comments are closed.